วันพัฒนามหาวิทยาลัย

ปลูกต้นอินทนิล ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

ต้นอินทนิล

ปลูกบัวฉลองขวัญ ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย
bua

ผลิตป้ายบอกทาง และป้ายอื่น ๆ
ถังขยะความสะอาด
สร้างที่พักให้กับนักศึกษา
สร้างจุดเสียบปลั๊กไฟ
เพิ่ม Wi-Fi ทุกจุดที่พักนักศึกษา

304px-Wi-Fi_Logo.svg