วันพัฒนามหาวิทยาลัย

พัฒนาด้านศักยภาพ

WIFI  OASIS

บัวฉลองขวัญ

ต้นอินทนิล

พัฒนากองทุน

กองทุน มทร.พระนคร

กองทุนพัฒนาบุคลากร

กองทุนพัฒนานักศึกษา

พัฒนาเว็บไซต์อธิการบดี 1/2

พัฒนาระบบทรานสคริปต์กิจกรรม

ก่อตั้งชมรมอาวุโส

พัฒนาอัลบั้ม  เพลงประจำ  มทร.พระนคร