เพลงจิตวิญญาณชาติไทย

  1. เพลงชาติไทย
  2. เราสู้
  3. สยามมานุสติ
  4. รักกันไว้เถิด
  5. มาร์ชสามัคคีสี่เหล่า
  6. เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย
  7. คืนความสุขให้ประเทศไทย