เพลงประจำ มทร.พระนคร

rmutp-song

1. เพลงคำนับ

2. มาร์ชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

3.เจ้าฟ้ามหาจักรี

4. ราชมงคลเป็นศรีสง่า

5. ราชมงคลในดวงใจ

6. ขวัญใจราชมงคล

7. ราชมงคลรวมใจ

8. ราชมงคลกล้าแกร่ง

9. ราชมงคลเกริกไกร

10. ราชมงคลสังสรรค์

11. สุขสันต์ราชมงคล

12. รื่นเริงบันเทิงใจ

13. ตะลุงราชมงคล

14. เดิน

15. เรารักราชมงคล

16. อาลัยราชมงคล

17. อำลาอาลัย

18. ลาก่อนราชมงคล

19. ดนตรีบรรเลง เพลงคำนับ

20. ดนตรีบรรเลง เพลงเจ้าฟ้ามหาจักรี

21. ดนตรีบรรเลง เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร