พบมิตรเพื่อนร่วมงาน ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์การศึกษาพระนครเหนือ)

S__2580615

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานเปิดการประชุม ตามโครงการ “พบมิตรเพื่อนร่วมงาน” ครั้งที่ 1 เมื่อ 22 พ.ค. 57 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญในการร่วมวางแผนกับบุคลากรของทุกคณะในสังกัด นำพามหาวิทยาลัยสู่การบริหารจัดการแบบองค์รวม เพื่อก้าวแรกของทศวรรษที่ 2 ของ มทร.พระนคร ในปี 2558

Comments are closed.