บัวฉลองขวัญ ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย

บัวฉลองขวัญ

บัวฉลองขวัญ

ชื่อฉลองขวัญ
ชื่อสามัญKing of Siam
ชื่อวิทยาศาสตร์nymphaea spp (hybrid)
ชื่อสกุลtropical Day Blooming waterlily
ชื่อวงศ์nymphaeaceae
ผู้ค้นพบอาจารย์ชัยพล ธรรมสุวรรณ์ (ปีที่ค้นพบ : พ.ศ. 2541 )
ประวัติเป็น บัวผันลูกผสมระหว่าง Colorata กับ ลาภประเสริฐ ในปี 2541 โดยนำชื่อของคุณป้ามาตั้งชื่อบัวพันธุ์นี้ ต่อมาจึงเป็นชื่อเป็น King of Siam เพื่อเป็นชื่อทางการค้าเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2543 มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย ช่วงเวลาบานคือตอนกลางวัน (07.00 น. – 17.00 น.) สีม่วงน้ำเงิน/ม่วงคราม และมีกลิ่นหอมอ่อนๆ
ลักษณะดอก
ดอกตูม : ทรงดอกโคนกว้างปลายเรียว สีเขียวอ่อน

ดอกบาน :
- สีกลีบดอก : สีม่วงน้ำเงิน/ม่วงคราม
- เกสร : อับเรณูสีเหลือง (แทบไม่มีอับเรณู) ก้านอับเรณูสีเหลือง เกสรเพศเมียสีเหลือง
- ทรงกลีบดอก : เรียวยาว
- ทรงดอกบาน : แผ่ครึ่งวงกลมถึงค่อนวงกลม
- กลีบดอก : ซ้อนมากพิเศษ
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง : 10 – 12 เซนติเมตร

การให้ดอก : ดอกดก ทยอยออกตามวัน บานอยู่ 3 วัน
ก้านใบและก้านดอกสีเขียวอ่อน ไม่มีขน
ลักษณะใบ- ใบอ่อน : รูปไข่ หน้าใบสีเขียว มีประเล็กน้อย หลังใบสีเขียว มีแถบรูปหอกบริเวณแนวแกนใบ
- ใบแก่ : รูปไข่ หน้าใบและหลังใบสีเช่นเดียวกับใบอ่อน แต่แถบรูปหอกสีเข้มขึ้น ขอบใบจักมนไม่เป็นระเบียบ ปลายใบมน ฐานใบเปิดบางส่วน
ขนาดใบ : ใบมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15- 20 เซนติเมตร
วิธีปลูก1. การปลูกในสระหรือบ่อ : ระดับน้ำ 0.50 – 1.00 เมตร
2. การปลูกในกระถาง : สามารถปลูกในกระถางที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร
การพักตัวของบัว : ไม่พักตัว
ความกว้างของผิวน้ำ : ปานกลางถึงกว้างมาก
ความลึกของน้ำ : ทุกระดับ
แสง: รับแดด
การขยายพันธุ์ : ด้วยต้นอ่อนหรือหัว
วิธีดูแลรักษาโรคและแมลงศัตรู
- แมลง : เพลี้ยอ่อน หนอนพับใบ และตั๊กกระแตน
- การป้องกัน : ควรใช้สารเคมีประเภทดูดซึม ละลายน้ำผสมสารจับใบฉีดพ่น สารเคมีที่ใช้ เช่น อโซดริน 60 , เมทโธมิล
ประโยชน์ปลูกเป็นไม้ประดับ และเพื่อการตัดดอก

แหล่งข้อมูล : พิพิธภัณฑ์บัว มทร.ธัญบุรี