พบมิตรเพื่อนร่วมงานครั้งที่ 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

10464075_660512217362693_7790584520002651359_n (1)

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการ “พบมิตรเพื่อนร่วมงาน” ครั้งที่ 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 17 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมเฟืองเงิน ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการพบมิตรเพื่อนร่วมงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ กำหนดทิศทางของการบริหารจัดการเชิงรุกในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทุกด้าน ได้แก่ งานวิชาการ งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แบบองค์รวมเชิงรุก เพื่อก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ 2 ของ มทร.พระนคร ในปี พ.ศ.2558 -2568 โดยได้มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติกันระหว่างบุคลากรสายวิชาการของคณะกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยร่วมกัน

Comments are closed.