สัมมาทิฐิภิรมย์ ครั้งที่ 6 อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร พบ ศูนย์พระนครเหนือ

17 เมษายน 2557

สัมมาทิฐิภิรมย์ ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์พระนครเหนือ (คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Comments are closed.