สัมมาทิฐิภิรมย์ ครั้งที่ 4 คณบดี & มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

28 – 30 มีนาคม 2557

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นำทีมคณบดี มทร.พระนคร จับมือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และหน่วยงานพัฒนาชนบท

Comments are closed.