อธิการบดี มทร.พระนคร ท่านที่ ๑/๒ ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างของอาคารอเนกประสงค์ ในพื้นที่ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ 25 พค. 2559

อธิการบดี มทร.พระนคร ท่านที่ ๑/๒ ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างของอาคารอเนกประสงค์ ในพื้นที่ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

อธิการบดี มทร.พระนคร ท่านที่ ๑/๒ ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างของอาคารอเนกประสงค์ ในพื้นที่ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

อธิการบดี มทร.พระนคร ท่านที่ ๑/๒ ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างของอาคารอเนกประสงค์  ในพื้นที่ศูนย์เทเวศร์  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

อธิการบดี มทร.พระนคร ท่านที่ ๑/๒ ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างของอาคารอเนกประสงค์ ในพื้นที่ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559

อธิการบดี มทร.พระนคร ท่านที่ ๑/๒ ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างของอาคารอเนกประสงค์ ในพื้นที่ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศตัวเป็น มหาวิทยาลัยดิจิตอล ขับเคลื่อนศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่สากล ด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที คลังข้อมูลขนาดใหญ่ และนวัตกรรมการบริการยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล ตอบสนองวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศตัวเป็น มหาวิทยาลัยดิจิตอล ขับเคลื่อนศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่สากล ด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที คลังข้อมูลขนาดใหญ่ และนวัตกรรมการบริการยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล ตอบสนองวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน Digital KU Day : Next Step towards a digital University ประกาศตัวเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอลอย่างเป็นทางการ พร้อมเป็นผู้นำแห่งโลกดิจิตอล ด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที (Super Continue reading

อธิการบดี มทร.พระนคร ท่านที่ ๑/๒ ตรวจเยี่ยมงานความก้าวหน้าด้านการก่อสร้างของอาคารอเนกประสงค์ ในพื้นที่ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์  อธิการบดี มทร.พระนคร  ท่านที่ ๑/๒  ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ของมหาวิทยาลัยเข้าประชุมและตรวจเยี่ยมงานความก้าวหน้าด้านการก่อสร้างของอาคารอเนกประสงค์ ในพื้นที่ศูนย์เทเวศร์  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558

อธิการบดี มทร.พระนคร ท่านที่ ๑/๒ ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างของอาคารอเนกประสงค์ ในพื้นที่ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์  อธิการบดี มทร.พระนคร  ท่านที่ ๑/๒  ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ของมหาวิทยาลัยเข้าประชุมและตรวจเยี่ยมงานความก้าวหน้าด้านการก่อสร้างของอาคารอเนกประสงค์  ในพื้นที่ศูนย์เทเวศร์  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558

รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์เข้าร่วมกิจกรรม Bike For Mom เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 16 สิงหาคม 2558

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ถวายพระพรในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์  นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พร้อมด้วย  ดร.อนามัย ดำเนตร รักษาการแทนอธิการบดี  ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดี  ดร.นาวิน มีนะกรรณ  รักษาการแทนรองอธิการบดี  ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน  รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์   รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ผู้แทนบุคลากร มก. และนิสิตทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ  เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 07.00 น. ณ ศูนย์ราชการในพระองค์ ๙๐๔ วังอัมพร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์จักรี

อธิการบดี มทร.พระนคร ท่านที่ ๑/๒ ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างของอาคารอเนกประสงค์ ในพื้นที่ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์  อธิการบดี มทร.พระนคร  ท่านที่ ๑/๒  ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ของมหาวิทยาลัยเข้าประชุมและตรวจเยี่ยมงานความก้าวหน้าด้านการก่อสร้างของอาคารอเนกประสงค์  ในพื้นที่ศูนย์เทเวศร์  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558  

อธิการบดี มทร.พระนคร ท่านที่ ๑/๒ ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างของอาคารเอนกประสงค์ “อาคารกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์” ในพื้นที่ศูนย์เทเวศร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์  อธิการบดี มทร.พระนคร  ท่านที่ ๑/๒  ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ของมหาวิทยาลัยเข้าประชุมและตรวจเยี่ยมงานความก้าวหน้าด้านการก่อสร้างของอาคารเอนกประสงค์  “อาคารกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์” ในพื้นที่ศูนย์เทเวศร์  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558